Cena za vŕtanie studní sa stanovuje individuálne v závislosti od náročnosti projektu a geologického zloženia pôdy. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Cena zahŕňa:

 • poradenstvo
 • vytýčenie vodného zdroja - ak je potrebné, vyhľadávanie vodného zdroja na pozemku, vŕtanie studne so zárukou nájdenia vody. V prípade, že vodu nenájdeme, neúčtujeme zákazníkovi žiadne náklady
 • doprava
 • vyvŕtanie - naša technika dokáže realizovať vrty do akéhokoľvek podlažia aj do väčších hĺbok a až do priemeru 196 mm
 • vystrojenie - používame certifikované PVC rúry na styk s pitnou vodou
 • filtračný obsyp

Po dohode ponúkame:

 • vrtanie studni 004prečistenie vrtu
 • rozbor vody
 • studňu vybavíme čerpacou technikou
 • po dohode vybudujeme šachtu
 • kompletné vodoinštalačné služby
 • geologické vrty
 • vrty pre tepelné čerpadlá
 • čerpacia skúška