Zaoberáme geologickým a hydrogeologickým prieskum pre rôzne druhy stavieb. Geologický posudok by mal predchádzať projektovej dokumentácii stavby, vďaka ktorej projektant podľa posudku určí vhodný spôsob pre základy budúcej stavby. Podľa geologického posudku je možné zistiť spôsob založenia stavby a eliminovať riziká ako je napríklad zosuv pôdy, záplavy alebo obmedziť miesta s prívalovou vodou. Celkový postup prác a projektovú dokumentáciu v prípade potreby konzultujeme s renomovanými geológmi a hydrogeológmi.

V tejto oblasti sme realizovali napríklad:

  • Skládku komunálneho odpadu Semeteš
  • Skládku JOKO Čadca
  • Výstavbu rodinných domov Nové Stošice
  • Prieskumné vrty pre HGM Žilina
  • Prieskumné vrty pre vojenské lesy Zaľubica
  • Desiatky prieskumných vrtov pre rodinné domy a menšie stavby