vrtanie studni. 003Ďalšie služby, ktoré poskytujeme:

  • Rozbor vody
  • Výroba a osadenie šachty k vrtu
  • Kompletná realizácia a spustenie s prívodom až do domu
  • Dodávky čerpacej techniky
  • Vyhľadanie vodného zdroja
  • Vsakovacie vrty na dažďovú vodu
  • Preprava strojov a lesnej techniky do 25t